Wiersz „Cebula” – Wiesława Szymborska

Co innego cebula.
Ona nie ma wnętrzności.
Jest sobą na wskroś cebula
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia,
mogłaby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia.

W nas obczyzna i dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny,
anatomia gwałtowna,
a w cebuli cebula,
nie pokrętne jelita.
Ona wielekroć naga,
do głębi itympodobna.

Byt niesprzeczny cebula,
udany cebula twór.
W jednej po prostu druga,
w większej mniejsza zawarta,
a w następnej kolejna,
czyli trzecia i czwarta.
Dośrodkowa fuga.
Echo złożone w chór.

Cebula, to ja rozumiem:
najnadobniejszy brzuch świata.
Sam się aureolami
na własną chwałę oplata.
W nas – tłuszcze, nerwy, żyły,
śluzy i sekretności.
I jest nam odmówiony
idiotyzm doskonałości.

(Wielka liczba, 1976)

Interpretacja wiersza „Cebula”

Wiersz Wisławy Szymborskiej porównuje zaskakująco cebulę do człowieka, eksplorując jednocześnie naturę i złożoność ludzkiego ciała oraz istnienie wewnętrznej sprzeczności. Oto moja interpretacja:

  1. „Co innego cebula. Ona nie ma wnętrzności.” – Wprowadzenie sugeruje różnicę między cebulą a ludzkim ciałem, jednocześnie akcentując brak wewnętrznej struktury w cebuli.
  2. „Jest sobą na wskroś cebula do stopnia cebuliczności.” – Podkreśla jednorodność cebuli, która jest całkowicie i bez zastrzeżeń sobą, co można interpretować jako prostotę i autentyczność w porównaniu z bardziej skomplikowanym wnętrzem ludzkiego ciała.
  3. „Cebulasta na zewnątrz, cebulowa do rdzenia.” – Przenosi uwagę na strukturę zewnętrzną cebuli, sugerując, że nawet jej powierzchnia jest w pełni zgodna z jej rdzeniem, co może być kontrastem do ludzkiego ciała, które może ukrywać różnice między zewnętrznym a wewnętrznym.
  4. „Mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia.” – Wydaje się, że cebula nie obawiałaby się poznania samej siebie, sugerując prostotę i brak skomplikowanych ukrytych aspektów, które mogłyby zaszkodzić jej spokojowi.
  5. „W nas obczyzna i dzikość ledwie skórą przykryta, inferno w nas interny, anatomia gwałtowna, a w cebuli cebula, nie pokrętne jelita.” – Kontrastuje ludzkie wnętrzności, pełne obcyzny, dzikości i gwałtowności, z prostotą i klarownością struktury cebuli, której nie komplikują pokrętne jelita.
  6. „Ona wielekroć naga, do głębi itympodobna.” – Podkreśla nagość cebuli, jednocześnie akcentując jej jednorodność i zgodność z samą sobą.
  7. „Byt niesprzeczny cebula, udany cebula twór.” – Określa cebulę jako byt niesprzeczny i udany twór, sugerując harmonię w jej istnieniu, w przeciwieństwie do niekiedy skomplikowanego i sprzecznego charakteru ludzkiego bytu.
  8. „W jednej po prostu druga, w większej mniejsza zawarta, a w następnej kolejna, czyli trzecia i czwarta. Dośrodkowa fuga. Echo złożone w chór.” – Opisuje kolejne warstwy cebuli, sugerując jednocześnie ich jedność i harmonię, podobnie jak w chórze, który tworzy harmonijne echo.
  9. „Cebula, to ja rozumiem: najnadobniejszy brzuch świata. Sam się aureolami na własną chwałę oplata.” – Zamykając wiersz, autorka wraca do pochwały prostoty i doskonałości cebuli, która oplata się samą sobą w sposób bezpretensjonalny i piękny.

Wiersz „Cebula” Wisławy Szymborskiej jest delikatną metaforą, sugerującą, że czasem prostota i jednorodność mogą przynosić większą harmonię niż złożoność ludzkiego bytu. Jednak w formie ironicznego zakończenia, autorka dodaje, że ludziom jest odmówiona taka prostota, a ich istnienie jest zawsze obarczone pewnym stopniem skomplikowania i sprzeczności.

Dodaj komentarz