Wiersz „Dłoń” – Wiesława Szymborska

Dwadzieścia siedem kości,
trzydzieści pięć mięśni,
około dwóch tysięcy komórek nerwowych
w każdej opuszce naszych pięciu palców.
To zupełnie wystarczy,
żeby napisać „Mein Kampf”
albo „Chatkę Puchatka”.

(Wystarczy, 2011)

Interpretacja wiersza „Dłoń”

Wiersz „Dwadzieścia siedem kości” autorstwa Wisławy Szymborskiej ukazuje fascynującą i jednocześnie niepokojącą refleksję na temat ludzkiego potencjału i zdolności twórczych. Poprzez analizę fizycznej struktury naszego ciała, autorka porównuje ilość elementów anatomicznych z potencjałem intelektualnym, sugerując, że nawet niewielka liczba biologicznych składników wystarcza do stworzenia dzieł o zupełnie różnej naturze, takich jak „Mein Kampf” czy „Chatka Puchatka”.

  1. „Dwadzieścia siedem kości” – Liczba ta odnosi się do struktury szkieletu, podkreślając jednocześnie ograniczenie fizyczne naszego ciała. Szymborska zdaje się sugerować, że mimo tej ograniczonej liczby elementów, człowiek jest zdolny do niespodziewanego i skomplikowanego działania.
  2. „Trzydzieści pięć mięśni” – Ilustruje ruchliwość i elastyczność naszego ciała, jednocześnie podkreślając, że nawet niewielka liczba mięśni może być wystarczająca do wykonania zróżnicowanych czynności.
  3. „Około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców” – Liczba komórek nerwowych sugeruje, że nawet drobne części ciała są złożone i potrafią przetwarzać informacje, co może być kluczowe dla zdolności twórczych.

Następnie autorka porównuje tę złożoność biologiczną z możliwością tworzenia dwóch diametralnie różnych dzieł literackich.

  1. „To zupełnie wystarczy, żeby napisać 'Mein Kampf'” – Wskazuje na to, że nawet przy ograniczonym biologicznym potencjale, człowiek może stworzyć dzieło o głębokim i trudnym charakterze, takim jak kontrowersyjne „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera.
  2. „Albo 'Chatkę Puchatka'” – Przeciwnie, podkreśla, że ta sama biologiczna struktura wystarcza do stworzenia dzieła pełnego niewinności i dziecięcej wyobraźni, takiego jak „Chatka Puchatka” autorstwa A.A. Milne’a.

W całości wiersz skłania do refleksji nad niezwykłością ludzkiego umysłu i jego zdolności do tworzenia różnorodnych dzieł, zarówno tych o pozytywnym, jak i negatywnym charakterze. Autorka zwraca uwagę na paradoksalną naturę ludzkiej egzystencji, gdzie jedno ciało może być nośnikiem tak zróżnicowanych treści i idei.

Dodaj komentarz